Integritetspolicy
Denna integritetspolicy gäller för Peter Wickström AB (org. nr. 559115-1237) och dess webbsida
http://www.peterwickstrom.com. Peter Wickström AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter
som samlas in.

Personuppgifter som behandlas av Peter Wickström AB

Exempel på personuppgifter som kan lagras:
• För- och efternamn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Stilla- och rörliga bilder
• Cookies

Kort om GDPR

GDPR är EU:s dataskyddsförordning, vilken ersatte den svenska Personuppgiftslagen den 25/5/2018.
Nedan kan du bland annat läsa vilken typ av personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och
vilka rättigheter du har rörande personuppgiftsbehandlingen. Nedan finner du även instruktioner för
hur du ska gå till väga för att rätta en uppgift, begära att dina uppgifter raderas etc.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person, exempelvis
namn, e-postadress, telefonnummer, inloggningsuppgifter samt besöks- och orderhistorik.

Varför vi behöver behandla dina personuppgifter

Peter Wickström AB använder dina personuppgifter huvudsakligen i följande syften:
- för att kunna ge kunder relevant information och erbjudanden,
- i marknadsföringssyfte för potentiella kunder,
- tillhandahålla och administrera kundens användarkonto,
- leverera tjänster i enlighet med avtal med kunden och
- förhindra missbruk av tjänster.
Detta för att kundens upplevelse av våra tjänster ska bli så bra som möjligt.
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.
För kunder som anmält sig till en kurs hos Peter Wickström AB sparas personuppgifter i upp till tre
(3) år efter kursslut om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en
längre tid.
För kunder som prenumererar på Peter Wickström AB:s e-postutskick sparas uppgifterna till dess att
kunden avregistrerat sig från dessa utskick.

Hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg vår behandling av dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du är
införstådd med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
Personuppgifter som vi samlar in om dig lämnar du främst ifrån dig i följande sammanhang:
- När du anmäler dig till en kurs hos Peter Wickström AB
- När du anmäler dig till att prenumerera på Peter Wickström AB:s e-postutskick
- När du väljer att delta i en intervju eller undersökning
- Vid besök på Peter Wickström AB:s hemsida
- Vid kontakt med Peter Wickström AB, exempelvis via e-post eller telefon.
Vissa kurstillfällen spelas in med ljud och rörlig bild i syfte att tillgängliggöras för andra
kursdeltagare.
Intervjuer med Kunden och kundreferenser kan komma att publiceras i Peter Wickström AB:s sociala
medier, på Peter Wickström AB:s hemsida och e-postutskick i marknadsföringssyfte.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats http://www.peterwickstrom.com
och i våra webbtjänster. Om du besöker http://www.peterwickstrom.com behandlar vi uppgifter
som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och
klickhistorik).

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Peter
Wickström AB:s webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del
av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din
upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande
analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att
kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera Peter Wickström AB:s användande av cookies?

Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra över
inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares
eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina inställningar för cookies.
Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller
radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet. Vänligen notera att
en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera
cookies.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida: https://www.pts.se/.
Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post
i Sverige.

Dina rättigheter

• Rättelse - Om en personuppgift är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att denna uppgift
rättas.
• Återkallelse av samtycke – Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att när som helst återkalla detta samtycke.
• Registerutdrag - Du har rätt att begära ett svar på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om
vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få se vilka uppgifter som vi behandlar genom ett
registerutdrag.
• Marknadsföring - Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för marknadsföring
via e-postutskick. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på
en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument).
• Klagomål - Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt vis kan du kontakta oss
(se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument). Du har även rätt att framföra klagomål direkt till
Datainspektionen.
• Ifrågasättande av berättigat intresse - Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter som
stödjer sig på ett berättigat intresse. Detta ifall det föreligger skäl i ditt specifika fall som talar emot
en sådan behandling. Om det föreligger berättigande skäl som väger tyngre än den grund som du
anger vid motsättningen av behandlingen har Peter Wickström AB rätt att fortsätta behandlingen.
• Radera personuppgifter - Du har rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Föreligger det
laglig grund för att fortsatt spara uppgifterna har du dock inte en rätt att få uppgifterna raderade.

Så gör du för att utnyttja en rättighet

Om du önskar nyttja någon av dina rättigheter enligt ovan ska du i första hand kontakta oss per e-post
till support@peterwickstrom.com. Meddelandet behöver komma från den e-postadress som du
uppgav när du anmälde dig till en kurs, anmält dig till e-postutskick eller den e-postadress du använt
vid tidigare kontakt med Peter Wickström AB. Vi behöver även ett telefonnummer för att kunna nå
dig samt för att bekräfta din identitet.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen
kontakta oss enligt nedan:
E-post: support@peterwickstrom.com